Workshops

Copyright © All Rights Reserved

WORKSHOP NATURAL LIGHT PORTRAITS

 

Deze workshop gericht op het maken van modern portretten met daglicht is een zeer praktijk gerichte workshop. We beginnen met een introductie over hoe ik graag fotografeer, welke technieken ik gebruik en hoe ik een shoot benader.

Vervolgens gaan we aan de slag, afhankelijk van de grootte van de groep gaan we met 1 of 2 groepjes aan de slag met het model/de modellen (ideale grootte van de groep is tussen de 6 en 10 personen).

 

Als het weer het toelaat, doen we 1 sessie in de studio en 1 sessie op een locatie nabij (bij slecht weer doen we de 2e look in de studio waarbij we natuurlijk licht aanvullen met continu/flitslicht).

 

Tenslotte nemen we mijn manier van nabewerking van de beelden door: ik bewerk de beelden in photoshop en laat jullie stap voor stap zien hoe je een beeld snel en effectief bewerkt.

 

Je gaat naar huis met mooie beelden die een aanvulling zijn voor je portfolio en een hele boel tips om met eenvoudige middelen mooie beelden te maken.

 

Niveau – gevorderde hobbyfotograaf, semi-pro en professionals.

 

Programma:

 

10.00 – Aanvang met koffie/thee, kennismaking en voorstelling van de modellen en de visagiste

 

10.15 – Start workshop inleiding en theorie

 

11.00 – Start fotografie praktijk deel 1(studio-portret: iedereen krijgt de kans met de modellen aan de slag te gaan)

 

12.30 – Lunch

 

13.30 – Start praktijk deel 2 – Locatie-shoot of bij slecht weer: hoe vul ik natuurlijk licht aan met studio-licht (iedereen mag weer aan de slag met de modellen)

 

15.00 – Selecteren beeldmateriaal en uitleg nabewerking in Photoshop – je mag je eigen laptop met daarop Photoshop meenemen en je beelden zelf al bewerken.

 

16.30 – Afsluiting workshop en beantwoorden vragen

 

Data: Zaterdag 13 februari 2016 en zondag 20 maart 2016

Locatie: Studio Hoogfrankrijk 27 te Maastricht

Kosten 150,- per persoon excl. BTW incl. koffie/thee, lichte snack en lunch

Benodigheden: een digitale SLR-camera met een lichtsterk opjectief en eventueel een laptop met photoshop er op geïnstalleerd.

 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

1. Inschrijven

Inschrijven voor cursussen en workshops kan slechts schriftelijk geschieden via email op esther.starren@hotmail.com of via PB op de fanpage van Esther Starren Photography.

.Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden die op de website www.estherstarren.be zijn opgenomen.

Bij inschrijving verbindt de deelnemer zich tot betaling van het cursusgeld. Na inschrijving ontvang u per email een ontvangstbevestiging waarbij gevraagd wordt de helft van de workshopprijs als voorschot te voldoen, na betaling van het voorschot is uw inschrijving definitief. Deelnemers aan een workshop dienen 18 jaar of ouder te zijn, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de ouder(s) of

verzorger(s).

 

2. Betaling

De cursus-of workshopprijs dient minimaal 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus volledig te zijn voldaan. In overleg kan van deze betalingsvoorwaarde worden afgeweken. Bij niet tijdig betalen vervalt het recht op deelname en zijn alle kosten ter voldoening in en buiten rechte voor rekening van de cursist.

 

3. Afmelding door deelnemer

Afmelding van uw deelname kan uitsluitend per e-mail. Er wordt geen voorschot of betaling gerestitueerd. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de workshop, mag de deelnemer zich inschrijven voor een volgende workshop of cursus.

Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de workshop, cursus of activiteit mag de deelnemer iemand anders in zijn/haar plaats laten deelnemen en in overleg kan bezien worden of eventueel gezien de omstandigheden een andere datum mag worden gekozen voor een workshop/cursus.

 

Bij het niet aanwezig zijn zonder afmelden vervalt het recht op deelname aan de workshop/cursus.

Bij afmelding door ziekte of bijzondere omstandigheden wordt in overleg uw inschrijving verzet naar een volgende workshop, enkel indien tijdig afgemeld.

 

Een cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar een vergelijkbare activiteit op een andere datum, mits daar nog plaats is.

U kunt zich per e-mail afmelden bij: esther.starren@hotmail.com

 

4. Annulering/verplaatsing door Esther Starren Photography

Esther Starren Photography is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de workshop te annuleren. Mocht een workshop worden uitgesteld of niet doorgaan, ontvangt u uiterlijk één week voor

aanvang bericht.

Esther Starren Photography is gerechtigd tot uiterlijk één week voor aanvang de datum van de workshop te wijzigen. De deelnemer heeft bij annulering/verplaatsing de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen.

 

Esther Starren Photography is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de workshop verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde workshopkosten worden terugbetaald.

Esther Starren Photography behoudt zich het recht voor om de workshop/cursus aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is.

 

5. Gebruik lesmateriaal

Het eventuele workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd

en/of openbaar worden gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (deel) van een workshop is niet toegestaan.

De beelden die de cursisten tijdens de workshop maken mogen gebruikt worden voor hun portfolio maar mogen nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

 

6. Aansprakelijkheid

Esther Starren Photography is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel door welke oorzaak dan ook gelden door inschrijving, verval van inschrijving of tijdens deelname aan een workshop.

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico’s van deelname aan buitenactiviteiten en voldoende fit te zijn deel te nemen.

Esther Starren Photography is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, schade, verlies of verwonding (of daaruit voortvloeiende kosten) voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende een workshop of tijdens het transport daarheen, tenzij Esther Starren Photography opzet of grove schuld kan worden verweten. In dit laatste geval, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

Door inschrijving voor een workshop, cursus, privéles of activiteit van Esther Starren Photography, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en Esther Starren Photography te vrijwaren voor aansprakelijkheid.

 

7. Docent

Esther Starren Photography is te allen tijde gerechtigd een docent of een trainer te vervangen door een andere docent of trainer.

 

8. Overige

Parkeerkosten (indien van toepassing) en consumpties die buiten het pakket vallen, zijn voor rekening van de deelnemer.